«El tema transversal de la política… també la municipal» és l’opinió de Robert Savé

A vegades, quan es valora l’activitat d’un govern, sigui municipal, estatal o europeu, en una legislatura, es valoren positivament o negativa determinats aspectes. Mai la totalitat i, en comptades ocasions, ni tant sols la globalitat. Els motius? La manca d’objectius globals i la temporalitat dels mateixos. Com a exemple: és fàcil pensar una carretera, però... Continue Reading →

Moció per a promoure que els regidors i regidores amb permisos de paternitat o maternitat puguin votar al ple mitjançant la delegació del vot

La CUP-PC presenta una moció per a fer efectiu el dret de regidores i regidors que s’acullin a permisos de maternitat i paternitat, d’exercir la seva obligació de votar en els Plens de les Corporacions Locals, mitjançant la delegació en favor d’altres membres del Consistori. Aquesta moció neix de la necessitat d’adaptar la legislació actual,... Continue Reading →

Què és el municipalisme? entrevista a Núria Gibert

https://vimeo.com/310739350/02347579ea 🌱 QUÈ ÉS EL MUNICIPALISME? Què fem per desplegar l’aposta municipalista? Quin lligam s’estableix amb la política nacional? Com resumeixes la teva tasca com a regidora de l’ajuntament? Quins són els límits de l’Ajuntament com a administració de l’Estat? Com es poden superar aquests límits? Com superar els límits autonòmics per desplegar polítiques locals... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑