“Mira-sol” és l’opinió de Robert Savé

Com a qualsevol esport, ja s'ha entrenat, parlat del partit, vestit, fet els exercicis d'escalfament i tot està llest per començar el partit. Són els moments dels nervis a la panxa, dels gestos repetitius i inútils, de pensar que potser..., de reafirmar segur que... Aquest és el context d'aquests dies, els preelectorals, en el que s'està pensant... Continue Reading →

“Debat ecologista a Sant Cugat per tractar de Sant Cugat” és l’opinió de Robert Savé

L'ecologisme és el moviment sociopolític que pretén protegir la natura, tota, incloent-hi com no pot esser d'altra manera a l'espècie humana. Aquesta ideologia es sustenta en la teoria, en les bases científiques de l'ecologia. Al segle passat se l'anomenava moviment verd, amb una clara tendència vers l'esquerra i l'extrema esquerra, el qual ja es història, ja que va esser engolit pels partits de... Continue Reading →

“La febre no és la malaltia, cal no confondre’s” és l’opinió de Robert Savé

El nostre municipi, com la resta del país, està en plena sequera, en una gran i greu sequera, per manca de pluges i importants taxes d'evaporació. Per aquest motiu, es fan de cara a la galeria tota mena de conjuncions polítiques, i aportacions científiques i tècniques d'escassa volada. Les primeres perquè la política està per gestionar la realitat per tothom, tractant d'avançar-se... Continue Reading →

“Idees respecte a un pla municipal per l’emergència climàtica” és l’opinió de Robert Savé

Quan tractem de preparar un pla municipal adreçat a resoldre, encara que sigui parcialment l'emergència climàtica i la realitat social que genera, ens trobem amb la sensació que més enllà dels sistema socioeconòmic capitalista no hi ha res, i per tant és molt difícil pensar i plantejar opcions.Així, seguint l'article del CRÍTIC, la sensació abans esmentada... Continue Reading →

“Si el mundo es redondo, no se que es ir adelante” és l’opinió de Robert Savé

Corrien els anys 70 del segle passat i es volia, sempre pensant en l'interès general, el bé comú i no sé quantes coses més, especular amb el delta del Llobregat, plantejant el desviament del riu, l'ampliació dels terrenys per serveis (aeroport, port, trens, carreteres...), la reducció de l'espai agrícola I l'increment de l'ocupació urbana. Aleshores diversos grups,... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑