«La responsabilitat individual, per construir la col·lectiva» és l’opinió de Robert Savé

Hi ha una frase històrica en la memòria militarista i feixista d'Espanya, que s'atribueix al general Moscardo en la defensa de l'Alcazar de Toledo, "disparad sobre nosotros el enemigo está dentro".La faig servir, perquè se'ns remogui l'estómac i la consciència.Aquests dies tothom parla del racisme als Estats Units, del mal ús de la responsabilitat delegada per la gent que té la policia, de... Continue Reading →

“Temps molt complexes” és l’opinió de Robert Savé

Estem en temps molt complexes, massa, totalment inimaginables i de resultats imprevisibles.Ha quedat palès que, els serveis bàsics; la sanitat, l'alimentació, l'educació, l'aigua, l'energia, les comunicacions, són bàsics, necessaris, imprescindibles. I la resta, és ponderadament substituïble, o si no eliminable. Resistim i hem resistit, a base d'energia exògena, que ens permet portar béns i serveis... Continue Reading →

“Tenim informació per actuar, així doncs, no hi ha excusa” és l’opinió de Robert Savé

El nostre poble, (millor ciutat, que aviat arribarà als 100000 habitants), té i tindrà molts reptes de caire socioeconòmic, de salut, d'habitatge, d'estructura d'edats, d'educació, d'infraestructures, d'igualtat..., els quals per la seva importància, moltes vegades es tracta de solucionar amb immediatesa i amb poca o gens de projecció. Sens dubte, és difícil fer ulls clucs als problemes que ens afecten, però la política... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑