“Valoracions respecte del Pla d’Acció d’Emergència Climàtica” és l’opinió de Robert Savé

La nostra ciutat, ha dissenyat entre totes i tots, aplicant algun factor de ponderació, un Pla d’Acció d’Emergència Climàtica. Amb els factors de ponderació, entenc que polítics, no està tothom i totes les propostes igualment representades. Tanmateix, sense agradar-me, no em molesta: estem en un municipi gran i divers, la qual cosa es veu fins... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑