«El SAI LGBTI» és l’opinió de Marco Simarro

El Servei d'Atenció Integral (SAI) és un d'aquells recursos imprescindibles en una ciutat. Potser no és dels més coneguts, però en l'exercici de garantir els drets de les persones LGBTI+ cal tenir un servei com aquest en condicions. Des del SAI s'atén de forma oberta a tothom qui s'hi adreci en relació amb qualsevol inquietud d'identitat o gènere. S'hi... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑