Moció en suport d’establir un programa per atendre adequadament els menors no acompanyats que arriben al territori.

La CUP-PC proposem una millora qualitativa en l’atenció als menors no acompanyats que arriben al territori. Creiem necessari protocol·litzar i formalitzar les accions a dur a terme des dels diferents estaments públics com a conseqüència de l’arribada d’aquests menors. Entenem que cal millorar la coordinació entre els ens locals i les entitats directament implicades amb... Continue Reading →

Moció per reconvertir els terrenys del camp de golf de Can Sant Joan en un gran parc interurbà a Sant Cugat i Rubí

Presentem aquesta moció per instar a l’equip de govern a iniciar immediatament les negociacions necessàries amb l’Ajuntament de Rubí i l’Incasol amb l’objectiu de recuperar els terrenys del camp de golf de Cant Sant Joan i reconvertir-los en un gran parc interurbà que inclogui un centre cívic, zona de restauració i zona de concerts. Aquests... Continue Reading →

Moció per a promoure que els regidors i regidores amb permisos de paternitat o maternitat puguin votar al ple mitjançant la delegació del vot

La CUP-PC presenta una moció per a fer efectiu el dret de regidores i regidors que s’acullin a permisos de maternitat i paternitat, d’exercir la seva obligació de votar en els Plens de les Corporacions Locals, mitjançant la delegació en favor d’altres membres del Consistori. Aquesta moció neix de la necessitat d’adaptar la legislació actual,... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑