InfoCUP hivern 2023: la opinió de Marco Simarro

El nostre compromís Aquest mandat ha sigut un mandat excepcional i històric a la ciutat. Lluny de voler exagerar, és cert que la possibilitat d'articular una alternativa al capdavant de l'Ajuntament ha sigut un fet diferencial. Més de 30 anys d'un govern del mateix color han definit la ciutat d'una manera i, al nostre entendre, s'han desatès... Continue Reading →

“Idees respecte a un pla municipal per l’emergència climàtica” és l’opinió de Robert Savé

Quan tractem de preparar un pla municipal adreçat a resoldre, encara que sigui parcialment l'emergència climàtica i la realitat social que genera, ens trobem amb la sensació que més enllà dels sistema socioeconòmic capitalista no hi ha res, i per tant és molt difícil pensar i plantejar opcions.Així, seguint l'article del CRÍTIC, la sensació abans esmentada... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑