Els balls per a la gent gran tornen a la ciutat; un espai per promoure l’envelliment actiu, trencar estigmes i de forma gratuïta i universal

Espais de lleure gratuïts per a la gent gran on socialitzar, fer comunitat i des d’on atendre la diversitat d’un col·lectiu important de la ciutat. Avui s’ha anunciat en roda de premsa el retorn dels Balls per a la Gent Gran, una activitat que passarà a ser gratuïta i d’accés universal, i encarada a les... Continue Reading →

“Algunes coses concretes i sobretot, compromís” és l’opinió de Robert Savé.

Segons Vicens Vives en el seu llibre Noticia de Catalunya (citat per X. Díez en "L’anarquisme fet diferencial català." Virus edit.2013) “...el  catalans es poden descriure amb una certa tendència a la insubmissió davant l’arbitrarietat del poder, l’escepticisme com a reacció davant la grandiloqüència dels grans valors i paraules, la insubornable tendència a la lliure expressió... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑