“Algunes coses concretes i sobretot, compromís” és l’opinió de Robert Savé.

Segons Vicens Vives en el seu llibre Noticia de Catalunya (citat per X. Díez en "L’anarquisme fet diferencial català." Virus edit.2013) “...el  catalans es poden descriure amb una certa tendència a la insubmissió davant l’arbitrarietat del poder, l’escepticisme com a reacció davant la grandiloqüència dels grans valors i paraules, la insubornable tendència a la lliure expressió... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑